تبلیغات

بچه های 15 ساله - سن تكلیف در پسران

سن تكلیف در پسران

شنبه 4 دی 1389 09:32 ق.ظ

نویسنده : دانیال خوش سرور

در کتاب مستدرک الوسائل بعد از ذکر روایاتی که ظهور در تعیین سن بلوغ برای پسران در سن 13 سالگی تمام 

و یا احتلام ( هر کدام زودتر بود ) دارد ، این گونه بیان شده که : 

 

و می آید در کتاب حجر و وصیت تتمه اخبار ( احادیث ) این باب 

( 4- باب مشروط بودن تکلیف واجب بودن و حرام بودن به احتلام و روییدن مو در هر حال ، یا رسیدن پسر به 15 

سالگی و دختر به 9 سالگی ، و مستحب بودن تمرین اطفال بر عبادت قبل از آن ) 

، و تعریف سن بلوغ به 15 سالگی در عنوان ( یعنی همین باب چهارم )  به آن عمل می شود و گر چه ذکر نکردیم 

آنچه را که دلالت می کند بر آن ( یعنی این که سن بلوغ 15 سالگی است ) به علت کافی بودن آن چه بر آن دلالت

 می کند در اصلی که پشتیبانی شده به سبب عمل ( یعنی فتوای ) فقهاء و کم بودن کسی که مخالفت کرده 

( از مجتهدین ) ، پس چاره ای نیست از کنار گذاشتن آن چه ( وارد شده از احادیث که ) دلالت می کند بر خلاف آن 

( یعنی این که سن بلوغ 15 سالگی نباشد ) یا حمل کردن آن بر بعضی از محمل ها ( مانند حمل کردن حدیث بر 

تقیه نمودن معصوم در بیان سن بلوغ ) .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -